Náhrada pôvodného rozpojovača v RTR

Model rozpojovača vozňov, ktorý je plne automatický a v noci je návestidielko rozsvietené. Oproti pôvodnému rozpojovaču je návestidielko iba na jednej strane. Preto ak by to nebolo možne z priestorových dôvodov dá sa dať na opačnú stranu. Je nutné nahradiť pôvodné rozpojovače v base object liste. Ako manuál postačí samotný obrázok.

 

LINK: www.mediafire.com/download/r7yt9xllvx2luvu/Rozpojovač.RAR