Drôtovody a šachty

Drôtovody a šachty

Drôtovody (stlpiky) a drôtovodné šachty ponúkam ako doplnok do vášeho koľajiska.

Link: www.mediafire.com/download/42a55a3k4439o5w/Dr%C3%B4tovody.zip