Mechanická predzvesť

13.12.2014 20:00

Vytvoril som pre fanúšikou starého zabespečovacieho systému jednoduchú mechanickú predzvesť vhodnú k jednoramennému návestidlu. ZSSKRail