Dieselový štvornápravový rušeň typu 736.

Dieselový štvornápravový rušeň typu 736.