Zastávka s výhybkou do vlečky podniku.

Zastávka s výhybkou do vlečky podniku.