Pôvodné návestidlo bolo vymenené.

Pôvodné návestidlo bolo vymenené.